Ψηφιακή Ανάπτυξη

Ένα θέμα και μια φράση που ακούγεται συχνά τον τελευταίο καιρό. Δεν θέλω να αναφερθώ στις κινήσεις σε μεγάλο επενδυτικό επίπεδο, αλλά στο τι μπορούν να κανουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να επιβιώσουν και…

blogging

Free vs Paid WordPress themes: Do I need to buy one?

I might appear controversial on this one but my honest opinion is that if you are starting now as a blogger I highly recommend you get a free theme from the official Wordpress theme selection.

If you are a business one can argue that you should invest in a premium theme, for aesthetic reasons, and that could be true. However, there are plenty of good looking free themes that would suit perfectly a small business website.

blogging on a laptop

4 basic on-page SEO tips for your new blog or business website

When you first start your website or blog is important to optimize it as much as you can so that Google can index it as soon as possible. On this guide, I will go through a few of the basic and, in my opinion, most important on-page SEO things that you can do. These steps not only will they help you rank but they will also help you understand a bit more about what SEO is all about because we should be honest. SEO is not easy. It requires a lot of effort and planning before you start seeing results. But let’s continue to our tips for on-page SEO.

123